V tomto blogu můžete nalézt mnoho informací pro Váš osobní rozvoj – kterým je, samozřejmě, otevření bran novým možnostem, které Vám tento text může do Vašeho životního pohledu přinést. Není to tak, že by zde byly uvedeny zásadní informace, nýbrž jsou zde uvedeny jasně stanovené principy, které když Vy sami během života překonáte, získáte tím nové možnosti ve Vašem vlastním životě.

Rozvoj vědomí jako smysl života

Mnozí zabývají se hledáním smyslu života, jeho vlastní podstaty, kterou považují za to nejdůležitější, čemu se během svých životů mohou věnovat. Je to jedna z cest, které člověka zavedou k tomu, že hledáme-li, něco jsme v životě přehlédli, něco jsme nedokázali...

Dobro & Zlo aneb Světlo & Temnota

Principem světla a temnoty zabývali se vždy velcí filosofové, neboť základní princip života je samotná dualita – tedy rozdělování jednoho celku na další jeho různé vyjádření, které mezi sebou vytvářejí vzájemné interference. Můžeme to vnímat, jako když máte dvě...

Základy buddhismu

Mistrem stává se ten, jemuž je dovoleno nahlížet do všech úrovní života samotného, nebo-li je skutečně obsažen ve všech úrovních života, kde vskutku celý život prožívá. Není zde myšleno pouhé tělo, mysl, cit… Je v tomto obsaženo zcela vše, ať už úroveň fyzická,...

Základy taoismu

Tao je cestou, která cestou není. Takhle bych začal v popisu toho, co taoismus znamená. Je to názor, který je jako voda, která vždy mění tvar a skupenství na základě vnějších podmínek. Vodu nikdy nedonutíte vzít tvar jiný, než její okolí vyžaduje, a stejně tak je i...

O sebeobraně

SEBEOBRANA – ANEB KLÍČE KE KLIDNÉMU ŽIVOTU Mnozí neustále slyší název sebeobrana. Je to jedna z nejčastějších aktivit, které se snažíme naučit poté, co jsme napadeni my, nebo naši blízcí. Shodneme se zajisté na tom, že sebeobrana znamená umění bránit sebe sama,...

Souvislosti & Koincidence

Koincidence, nebo-li souhra určitých událostí je v našich životech zcela běžnou součástí našich každodenních životů, neboť souhra všech aspektů tvoří život ve svém celém rozsahu. Nelze rozdělit život do mnoha oddělených odvětví, které vzájemně nemají jakýkoliv...

O stravování

O stravování můžeme dlouhé hodiny vést konverzace, neboť na stravování pohlíží každý člověk z jiného úhlu pohledu na základě vlastních zkušeností a vlastního rozvoje vědomí, která ovlivňuje, jak se daná strava v našem organismu vstřebá, zda jej posílí, či oslabí, zda...

Zodpovědnost za svůj vlastní život

Vskutku zajímavé téma ZODPOVĚDNOST je pro nás velice nepříjemným tématem, ať už je to jen naše zodpovědnost, kterou nám lidé přisuzují v naší práci, nebo ať je to zodpovědnost za naše myšlenky, nebo celkově, za naše vlastní životy, či život, jako celek…. Ó ano,...

O karmě

Jen pár mých myšlenek na zamyšlení… Co je to KARMA? 😁 Představme si tedy, že naše vědomí plynule cestuje skrze jednotlivé body, které tvoří celý svět – vědomí cestuje a poznává svět skrze tyto jednotlivé body, jenž tvoří onu “životní pouť...

Své vlastní “DESATERO”

Ten, který stojí na straně světla, ten v boji proti temnotě bude připraven obětovat vše, neboť jen tak skutečně dokáže, že je schopen uvést věci do pohybu. Ten, kdo je otevřen všemu, co je mu přístupno, ten bude na cestě oslavován všemi. Ten, který kdysi prožil...

Pravidelný výběh s otužováním

Říká se, že bláznivé nápady člověka nejdále posunou, že ano? 🙂 Nejspíše to bude i tento případ… Jednoho dne jsme se s naším klubem (Dragon Club Karviná, z.s.) vydali si zaběhnout venku podél řeky Olzy vzdálenost nějakých 5,6 kilometrů, které byly vyhlášené, jako...

Čtení palmových listů

Vlastní osud – to je téma, na které se vedou velké debaty zapojujíc naše vlastní vnímání svých vlastních životů a možností, které nám naše vnímání poskytuje pro to, abychom pochopili, co je to ve skutečnosti život a co je jeho smyslem. Samozřejmě je zde spoustu...

11-denní půst

Čaute všichni ❗️ Jak víte, jsem velký nadšenec mnoha různých věcí, hlavně něco nového a netradičního, “alternativního” (pokud se to ovšem zrovna netýká zkoušet nové jídla – třeba housenky a tak, toho se zdržuju…)😂 a tak se...

Projekt “Rajská Zahrada”

Říká se, že každý člověk měl by nalézt své oblíbené místo pro svůj odpočinek a relaxaci. Mnozí neustále své životy prožívají v betonových džunglích a uzavřených prostorech a zcela zapomněli na to, co je to příroda, co je to čerstvý vánek, co je to šepat matky...

Blanický tanec

V létě minulého roku vydal jsem se prozkoumat poprvé v mém životě, jak vypadá pověstmi a bájemi opředená hora Blaník. Bylo to zrovna v době, kdy bylo skutečné vedro okolo 40 stupňů téměř každý den, tak jsem si řekl, že by nebylo špatné se vydat za takovým menším...

Mistr Lao Tse

Přijatá zpráva v meditaci Zdravím Vás! Nic nejste,nic nejsem,není zde nic, co kdybych sdělil Vám, naplníc Vaše očekávání. Neočekávejte nic,neboť očekávání je cesta, která neexistuje. Buďte k sobě upřímní,nejste nic. Nic je to důležité,co nikdy neuvidíte. Nic je to,co...

Neuro Manro – energetické implantáty

Ahoj, zdravím Vás všechny – Já jsem Neuro Manro – lékař z hvězdné flotily pod vedením Ashtara Sherana – sleduji Vás všechny již mnoho generací. Jste mými pokusnými subjekty v rámci otevírání nových dovedností na energetické úrovni – To já jsem ten, který schvaluje...

Své vlastní “DESATERO”

Ten, který stojí na straně světla, ten v boji proti temnotě bude připraven obětovat vše, neboť jen tak skutečně dokáže, že je schopen uvést věci do pohybu. Ten, kdo je otevřen všemu, co je mu přístupno, ten bude na cestě oslavován všemi. Ten, který kdysi prožil...

Poselství temného anděla o harmonii

Já jsem Imonur. já jsem ten, kdo posílí nenávist, pokud nebudete pozorní ve svých činnostech zde na Zemi. Má úloha zde je zakoušet Vás hnané hamižností a sobectvím. Já jsem tady, abych prověřil Vaši loajalitu vůči Vás samotným, tak i celé společnosti kolektivního...

Poselství Mistra Toruky

Zdravím Vás všechny! Je mi ctí k Vám nyní promlouvat. Mé jméno je Mistr Toruka a jsem spojen s Vámi skrze energetické podstaty Vašeho Vyššího Vědomí. Každý z Vás mne zná, každý z Vás zná všechny a všichni znají Vás. Není zde rozdílu mezi námi. Vše je spojeno s Bohem,...

Poselství Mistra Ježíše Krista

Jeden z mých nejaktuálnějších příspěvků, které jsem sepsal v meditaci – říká se, že člověk se může skrze empatii – nebo-li vcítění/synchronizaci napojit na cokoliv/kohokoliv a načíst určité informace pro svůj vlastní rozvoj, pro svou vlastní zkušenost...

Poselství Mistra Itaniela I.

Nyní však přichází doba, která změní celé lidstvo, celý svět, jen na základě Vašich osobních rozhodnutí. Mějte kuráž vzít zodpovědnost za sebe sama, neboť ve vesmíru neplatí předávání své zodpovědnosti někomu jinému, než jste Vy osobně. Takto to funguje pouze ve Vašem...

Mistr Bodhidharma

Já, Bodhidharma, nyní promlouvám ke všem, jenž touží znát i můj příběh. Můj příběh zná mnoho z Vás, neboť Shaolinský chrám, jenž je mým kulturním dědictvím pro celou planetu, je v této době znám po celém světě. Jsem hrdý na své druhy, neboť tolik staletí udržovat...

Mistr Konfucio se vrací

Jedenáctý rok, který se v dnešním postupu ukazuje jako rok plodnosti a uzdravování duše, tento čas si zapamatujte, je to poslední období před velkým skokem do vyšších energií, které nyní jsou k dispozici. Věřte nebo ne, zažijete od nynějška mnoho změn ve Vašich...

Boží prozřetelnost

Nové principy, jenž můžete uplatnit v praxi Výtažek z knihy mistra Itaniela I. týkající se právě oné Boží prozřetelnosti. Na základě předešlých informací se nyní pojďme podívat na uplatnitelné principy, které můžete uvést v praxi, neboť co by to byl za manuál bez...

Rozvoj vědomí – rozpracováno

Jedním z nejdůležitějších principů vůbec v našem životě je rozvoj vědomí – neboť čím větší rozvoj ve svém životě podstupujeme, tím více zkušeností a možností můžeme zakoušet a aplikovat ve svém reálném životě, který právě nyní žijeme.

Co je to vědomí
Charakteristika rozvoje
Rozvoj vědomí
Kultivace osobnosti
3 hlavní klíče ke štěstí
Možnosti lidského vědomí

Podstata života – rozpracováno

O podstatě života nalezneme mnoho filosofických spisů, ať už jsou to spisy mystiků, jogínů, náboženských směrů, jako je Křesťanství, Egyptská mytologie, aj. které se snažili člověku přiblížit, co je to vlastně život, jak vše vzniklo a proč jsou zde. Každý může si vzít něco málo informací z každého tohoto směru, jenž přispívají člověku k jeho rozvoji, ale také může život zkoumat a zakoušet sám svým vlastním životem, neboť zkušenost je jediná proměnná, která aktivně a přímo mění hladinu vědomí.

Energetický systém člověka
Víra & Náboženství
Realita & Kvantová fyzika
Informace a práce s nimi
Energetické systémy léčení
Karma jako úroveň vědomí člověka

Podstata kultivace – rozpracováno

Kultivace je známá také pod pojmem rozvoj, nyní se však v těchto článcích pojďme společně podívat na to, jaké základní, tedy esenciální, typy kultivace během Vašeho života Vy prožíváte, přičemž vůbec nezáleží na tom, zda to konáte aktivně či pasivně – vědomě, či nevědomě – neboť to je každého svobodná volba a každý má právo kultivovat sebe sama směrem, kterým chce on sám.

Kultivace těla

Kultivace mysli

Kultivace emocí
Kultivace vědomí
Kultivace života
Kultivace životní harmonie

Podstata vědomí – rozpracováno

Lidské vědomí je jednou z největších záhad, kterou se lidé snaží pochopit od doby, kdy začali přemýšlet, kým jsou. Ó jaká to otázka! Kdo přemýšlí nad sebou sama, ten začíná objevovat vědomí – neboť právě pozornost, kterou věnujeme poznání, se nazývá uvědomění. Vědomí jste ve své podstatě Vy v celé své podobě, avšak ono vědomí má mnoho úrovní, které spolu v synchronním nastavení pracují a tvoří se tak celý Váš život a možnosti, které můžete ve svém životě využívat.

O vzniku života
Úrovně vědomí
Možnosti vědomí
Životní zkoušky – pečetě vědomí
Reinkarnační systém a ČAS
Dimenze – Úrovně života

Zajímavé weby, články, videa

Nejen na internetu jsou mnohé zajímavé informace, které Vám mohou dodat potřebné impulsy k zamyšlení, nýbrž jsou zde také důležité “off-line” zdroje, které uchovávají mnohé důležité poznatky. Těmi největšími “pokladnicemi” jsou učitelé – Mistři, kteří poskytují danému člověku radu, která může jej posunout zase o kousek “dále” na své životní stezce poznání celku. Zde Vám uvádím některé zajímavé portály, weby a články online, kde můžete najít ty nejcennější perly, jenž skrývají se pod hladinou moře.

Buddhismus – základy
LAO’C a Taoismus
Kryon
Bruce Lee (EN)
Nassim Haramein (EN)
Celestýnské proroctví (EN)
Gaia (EN)
Záhady a zajímavosti
Pramen Poznání
Prima Zoom – Dokumenty
Starověký Egypt – Okem Boha Hóra
TV Spektrum – dokumenty
Cesty k sobě – internetová TV
Tarak – pro inspiraci a pozvednutí
Heal Summit

Mohlo by Vás zajímat také: