Prozatím se můžete podívat na několik zajímavých příspěvků, než blog bude zcela hotov. 😉

Dobro & Zlo aneb Světlo & Temnota

Principem světla a temnoty zabývali se vždy velcí filosofové, neboť základní princip života je samotná dualita – tedy rozdělování jednoho celku na další jeho různé vyjádření, které mezi sebou vytvářejí vzájemné interference. Můžeme to vnímat, jako když máte dvě určité vibrace, frekvence, energie, které se vzájemně...

O karmě

Jen pár mých myšlenek na zamyšlení… Co je to KARMA? 😁 Představme si tedy, že naše vědomí plynule cestuje skrze jednotlivé body, které tvoří celý svět – vědomí cestuje a poznává svět skrze tyto jednotlivé body, jenž tvoří onu “životní pouť poznání”. Lze si představit, jak jednotlivé body tvoří a...

O sebeobraně

SEBEOBRANA – ANEB KLÍČE KE KLIDNÉMU ŽIVOTU Mnozí neustále slyší název sebeobrana. Je to jedna z nejčastějších aktivit, které se snažíme naučit poté, co jsme napadeni my, nebo naši blízcí. Shodneme se zajisté na tom, že sebeobrana znamená umění bránit sebe sama, že ano? … Nicméně snažili jste se někdy odpovědět, co je to...

O stravování

O stravování můžeme dlouhé hodiny vést konverzace, neboť na stravování pohlíží každý člověk z jiného úhlu pohledu na základě vlastních zkušeností a vlastního rozvoje vědomí, která ovlivňuje, jak se daná strava v našem organismu vstřebá, zda jej posílí, či oslabí, zda jej vyléčí, či jej umrtví, mnoho úhlů pohledu může být...

Rozvoj vědomí jako smysl života

Mnozí zabývají se hledáním smyslu života, jeho vlastní podstaty, kterou považují za to nejdůležitější, čemu se během svých životů mohou věnovat. Je to jedna z cest, které člověka zavedou k tomu, že hledáme-li, něco jsme v životě přehlédli, něco jsme nedokázali spatřit, i přesto, že je to zcela přirozené a zjevné. Význam...

Souvislosti & Koincidence

Koincidence, nebo-li souhra určitých událostí je v našich životech zcela běžnou součástí našich každodenních životů, neboť souhra všech aspektů tvoří život ve svém celém rozsahu. Nelze rozdělit život do mnoha oddělených odvětví, které vzájemně nemají jakýkoliv společný kontakt, či působnost. Ne. Takto to vnímat nelze, neboť...

Své vlastní “DESATERO”

Ten, který stojí na straně světla, ten v boji proti temnotě bude připraven obětovat vše, neboť jen tak skutečně dokáže, že je schopen uvést věci do pohybu. Ten, kdo je otevřen všemu, co je mu přístupno, ten bude na cestě oslavován všemi. Ten, který kdysi prožil obdobně jako Ježíš světlo i temnotu, ten dosáhne klidu ve svém...

Základy buddhismu

Mistrem stává se ten, jemuž je dovoleno nahlížet do všech úrovní života samotného, nebo-li je skutečně obsažen ve všech úrovních života, kde vskutku celý život prožívá. Není zde myšleno pouhé tělo, mysl, cit… Je v tomto obsaženo zcela vše, ať už úroveň fyzická, buněčná, astrální, vědomí, velevědomí, dokonce i stavu...

Základy taoismu

Tao je cestou, která cestou není. Takhle bych začal v popisu toho, co taoismus znamená. Je to názor, který je jako voda, která vždy mění tvar a skupenství na základě vnějších podmínek. Vodu nikdy nedonutíte vzít tvar jiný, než její okolí vyžaduje, a stejně tak je i taoismus přeměněn v každé chvíli na základě vnějších podnětů,...

Zodpovědnost za svůj vlastní život

Vskutku zajímavé téma ZODPOVĚDNOST je pro nás velice nepříjemným tématem, ať už je to jen naše zodpovědnost, kterou nám lidé přisuzují v naší práci, nebo ať je to zodpovědnost za naše myšlenky, nebo celkově, za naše vlastní životy, či život, jako celek…. Ó ano, tolik zodpovědnosti přece v našich životech máme!!! 🙂 A...

Mohlo by Vás zajímat také: