“Udělejme si životy takové, jaké si opravdu přejeme a inspirujme tak ostatní.”

Na život se může nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Říká se, že když člověk příjme všechny úhly pohledu na život, uvidí nakonec celek takový, jaký skutečně je, nikoliv takový, jaký zdá se nám být, když jej vidíme pouze z našeho jediného úhlu pohledu. Působím v oblasti meditací a hledání informací ze svého nitra, neboť právě tam je uloženo vše, co potřebujeme vědět. Právě skrze tuto filosofii a životní cestu poznání, jsem začal sepisovat texty, které by někteří nazvali jako svaté, někteří jako kacířské, někteří jako motivační, někteří jako šílené. Všechny úhly pohledu mají něco do sebe, protože z každého úhlu pohledu se vždy najde část informací, která takovým dojmem na konkrétního člověka působí.

Nabízím Vám zde několik základních úhlů pohledu na život, které načítám právě z onoho nitra, které je naší studnicí poznání, získáme-li během svého života potřebné “klíče” k jejich odemčení. Právě ony “klíče” ke svým vlastním branám poznání získáte třeba studiem toho, co je uvedeno v těchto spisech.

E-book: Mistr Etiops

“Tento e-book nazval bych
Základní příručka sebepoznání
která nám v mnohém dává inspiraci pro náš rozvoj vědomí.”

E-book: Mistr Toruka

“Tento e-book je sepsán formou 
“životních mouder”
které přirovnal bych k taoistickým úvahám o životě.”

E-book: Mistr Itaniel I.

“Tento e-book nazval bych 
“Změna, jako prvotní princip poznání”
Popisuje v základu to, co nás v životech ovlivňuje ať už aktivně, tak pasivně a jak to využít.

Mohlo by Vás zajímat také: