Poselství Mistra Etiopse

Tento odstavec je nejdůležitější částí knihy mistra Etiopse.

 „Ty, jenž kráčíš zde na Zemi, slyš má slova. Ty kráčíš zde, abys objevil život takový, jaký opravdu je bez toho, aniž bys byl ovlivňován kýmkoliv jiným. Ty jsi tvořitel a objevitel své vlastní pravdy. Ty budeš stát po boku své/ho milované/ho, až přijde čas a opustíš koloběh učení, jakmile vše pochopíš. Nezbude zde nic, co bys musel se naučit. Jsi synem Zdroje. Ty sám rozhoduješ, co ve svém životě zažívat chceš. Zda vědomě, či nikoliv, záleží také pouze na tobě. Jsi synem Božím, bratr Ježíše, Satana, Mohameda a Buddhy. Vy jste na stejné úrovni! Není zde nikdo níže postavený. Níže postavený je pouze ten, kdo sám sebe nepovažuje sebe za rovného jinému. My Vás hlídáme před vším, co by Vám mohlo ublížit, proto kráčejte hrdě svým směrem a objevujte to, co Vám ukáže cestu pravdy. Každý z Vás má mnoho, co může předat Světu. Je jen otázkou, kdy to zvládne Světu předat, zda již v této inkarnaci, či té následující. Užívejte si života, avšak upozorňuji, že život v Pravdě je daleko zábavnější než ten v nevědomosti.“

Buďte vděční za to, co ve svých životech máte, jelikož vše máte, abyste život poznali a projevili vděčnost k životu samotnému,
že Vám dal tyto dary, které Vám pomohou nalézt sebe sama na cestě tímto životem.

 Není potřeba nic, co byste právě nyní neměli. Zde máte vše, co opravdu potřebujete. Tak nechť se chováte, a tak nechť vnímáte vše,
co Vás právě nyní obklopuje. Neboť pokud nejste vděční za to, co je Vám nyní k dispozici,
pak stále ještě nechápete význam slov jako je láska a porozumění.

Láska a porozumění toho, co se Vám děje, Vám otevírají cestu poznání,
neboť pokud poznáte, jakým směrem věci fungují, poté je snadné tento proud následovat a chápat.

Úryvek z knihy mistra Etiopse: Dosažení svých snů

Je zde široké spektrum technik a metod, jak si utvořit, či přeměnit svou vlastní realitu. My Vám však poskytneme komplexní řešení této tématiky, ne 100 různých technik, nýbrž jen pár, které však vzájemně na sebe působí a vytvářejí tak souhru energií, které vytvoří změnu ve Vašem skutečném životě. Těšte se, neboť je to skvělé zakončení praktické části tohoto dílu z celé knižní série, kterou budeme společně s Markem sepisovat. Nejdříve si však tuto problematiku rozdělme do několika hlavních skupin, které se vzájemně doplňují a tvoří tak dokonalou souhru jménem život.

 • Vaše podvědomí
  Je to část Vás samotných, jenž je Vámi programována na základě Vašich citů, myšlenek a vzorců chování, jenž během života projevujete. To je podvědomí, první typ.)
 • Vaše psychika
  To je část, jenž vysílá konkrétní myšlenky do universa. Nastavte si ji, abyste vysílali myšlenky pozitivní, neboť pokud Vaše mysl nebude souhlasit s Vašim záměrem, celková energie záměru bude narušena a nestane se skutečností.)
 • Vaše energie srdce
  Nejdůležitější energie, která je vždy v pravdě. Vždy předtím, než projevíte záměr, prociťte si jej svým srdcem, zda je to správný krok, či nikoliv, to je základ.)
 • Vaše Vyšší Já
  Vy, jako člověk, během svého života máte prožít konkrétní situace, abyste se mohli neustále rozvíjet. To ve velké míře ovlivňuje uskutečnitelnost Vašich aktuálních záměrů. Pojďme se nyní společně podívat, jak tyto 4 oblasti využijeme k souhře energií, aby se nám náš záměr uskutečnil.)

 

Úroveň I. – Podvědomé nastavení afirmacemi

Vaše podvědomí funguje neustále v autonomním režimu a přijímá Vaše příkazy. Také proto se dá nejsnadněji programovat. Toto první cvičení budete moci praktikovat na čemkoliv. Je to velice snadné a účinné na energetické úrovni. Tyto techniky jsou známé po celém světě, a to z velmi dobrého důvodu, neboť fungují!!! Vyslovte každý den ráno, jakmile se vzbudíte afirmaci „Já, bytost světla poznání, žádám o podporu nebes, přeji si z hloubi svého srdce … děkuji.“ Takto si vytvořte svou vlastní afirmaci a každé ráno ji 3x zopakujte. Využívejte tento proces tak dlouho, dokud nebudete cítit potřebu jej změnit, protože již jste tuto afirmaci zapsali hluboko do svého podvědomí, nebo dokud se Váš záměr nestane skutečností. Toto cvičení je také velice důležité, abyste si uvědomili své vlastní záměry, čeho chcete ve svých životech dosáhnout, neboť mnozí ani nevědí, čeho od života žádají, a přesto jsou naštvaní, že se jim to nedaří.

 

Úroveň II. – Nastavení mysli

Vaše mysl je Vaším nástrojem, který je opravdu velice mocný. Mocnější, než je podvědomí, avšak také i mnohem těžší k ovládání. Tento proces tvorby za pomocí souhry energií tkví v tom, že Vaše mysl se musí zbavit svých limitujících vzorců, čehož dosáhnete za pomocí technik vizualizace. Vybavte si, jak danou situaci/věc/záměr prožíváte Vy, právě nyní! Tato vizualizace vnese zmatek do Vaší mysli, neboť ačkoliv to neprožívá fyzicky, prožívá to v obrazech a pro ni se to tedy stává skutečné. Proto, čím přesnější vizualizaci máte, tím lépe Vaše mysl příjme tento obraz za skutečný a pomůže Vám tak k uskutečnění tohoto Vašeho záměru.

 

Úroveň III. – Vaše srdce

Vaše srdce je tou nejvýznamnější energií, která má vždy poslední slovo při tvorbě Vaší reality. Tato technika řeší energii Vašeho srdce, neboť srdce má sílu Vaší duše, a tu lze vnímat svými pocity. Právě proto, pokud Váš záměr je čistě ze srdce, nikoliv z ega, pak tento záměr nemá žádné zábrany, aby se uskutečnil. Avšak my použijeme jednoduchou techniku k otevření energie srdce, a to tak, že budeme prožívat svůj život tak, jako by náš záměr již byl skutečností, neboť prožíváním, tím teprve poznáte, zda tento záměr je tak důležitý, či nikoliv. Pokud nesvedete zažívat tento záměr, je zde velký blok, neboť jste tento záměr zamítli. Proto je důležité nejen programování sebe sama, ale také vizualizace a prožívání tohoto záměru, jako by byl realitou. Neboť teprve pak poznáte, zda stojí za to jít touto cestou, či nikoliv.

 

Úroveň IV. – Vaše Vyšší Já

Vaše Vyšší Já Vás vede v životě po cestě, jenž jste si sami zvolili před narozením. Vy však žijete v době, kdy stará paradigmata nefungují a lidé žijí v době takzvané svobodné volby, kdy svou cestu mohou změnit, aby našli pravou cestu k Bohu-Zdroji a sebe sama. Tím se celý systém, jenž zde byl po tisíce let změnil a máte volbu zbavit se své karmy, abyste mohli spatřit cestu k pravdě, či pokračovat své životy a učit se tempem, jenž jste si zvolili kdysi dávno za svou vlastní k objevení pravé podstaty života. Je to jen na Vás, avšak pro ty z Vás, kteří se snaží zbavit svého karmického zatížení, stačí požádat své Já o poskytnutí „neutrálního implantátu“, jenž zbaví karmické zátěže všechny, neboť každý z Vás má výsadní právo o něj požádat, neboť je to pro Vás připraveno. Otevřete se Vám otevřou dveře, které měly dosud zámek. Detailní popis k neutrálnímu implantátu si prostudujte zprostředkovaným učením Mistra Kryona od autora Lee Carroll.

 

Úroveň V. – Vaše prostředí

Další významný podíl na Vašem úspěšném tvoření vlastní reality tvoří Vaše prostředí, neboť již jsme si řekli, že prostředí okolo Vás je také energií, která na Vás neustále působí. Proto lze tento princip využít i ve Váš prospěch. Přichystejte si své prostředí tak, abyste se zkrátka cítili dobře, neboť to je základ na cestě k vysokým vibracím. Pořiďte si květiny, mějte doma uklizeno, kupte si energetické předměty, vzácné kameny, noste na sobě pestré barvy, budete tak vysílat do svého okolí energetickou záři a pozvednete tak vibrace nejen samotného okolí, ale i ty své. Je těžké být neustále ve vysokých vibracích, Vy si však můžete pomoci právě vysokou energií, která Vás bude obklopovat.

Tak jsme si tedy sepsali základní manuál o tom, jak si splnit své sny, své záměry, své touhy a nyní je jen na Vás, abyste vzali zodpovědnost za svůj vlastní život do svých vlastních rukou a vždy konali tak, jak byste si přáli život prožívat. Neboť jen Vy řídíte svůj vlastní osud, svůj vlastní život. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Je jen na Vás, zda budete nadále vytvářet svůj život na vědomé, či nevědomé úrovni. Jen Vy máte moc vzít zodpovědnost za svůj vlastní život, tak jest.

Jsem šťasten, že jste tuto knihu dočetli až do této části, neboť pokud skutečně věnujete svůj čas praktikováním techniky, jenž jsou zde sepsány, pak Vám budou dveře otevřeny dokořán a bude jen na Vás, které si v každém okamžiku svého života vyberete. Věřím však, že než jít, jako náměsíční, neustále těmi stejnými, tak si zvolíte svou vlastní cestu, po které se vydáte k objevování pravé podstaty Vašeho života. Tímto jsme se dostali do závěrečné části. Děkuji Vám všem, že jste se společně se mnou vydali na cestu k objevování sebe sama. Jsem vděčný za tuto volbu!

Celá příručka Mistra Etiopse ke stažení na odkazu zde: https://marekszweda.com/e-book-mistr-etiops/

Připodobnění

„Buďte tam, kde Slunce prozáří každý kout temnoty. Buďte odrazem Slunce tam, kde Slunce nesvítí
a oslňte vše, co je uvnitř Vás tím nejjasnějším světlem, láskou.“

Mistr Etiops

Mohlo by Vás zajímat také: