Poselství Mistra Toruky

Zdravím Vás všechny!

Je mi ctí k Vám nyní promlouvat. Mé jméno je Mistr Toruka a jsem spojen s Vámi skrze energetické podstaty Vašeho Vyššího Vědomí. Každý z Vás mne zná, každý z Vás zná všechny a všichni znají Vás. Není zde rozdílu mezi námi. Vše je spojeno s Bohem, tedy jednotou, která je velice důležitá ve Vašem životě. Naleznete-li jednotu, naleznete i sebe sama takové, jací opravdu jste. A to je právě to nejdůležitější. Objevit to, kým jste!

Zasvěcení do Magie

Magie je svět nepoznatelného.

Magie je to, co se vidět nedá, a přesto zde působí.

Lidská srdce jsou klíčem k magii.
Otevřou-li lidé svá srdce, naleznou k magii cestu.
Otevřou-li lidé svá srdce, otevře se také magie pro ně.
Budiž cesta propojená právě skrze Vaše srdce.

Budete-li ve svém srdci,
bude magie vždy s Vámi, neboť právě to je podstata magie.

Kdo hledá odpovědi mimo své srdce,
bude ztracen ve hmotě a poznatcích jiných.

Není zde žádný mistr magie,
nýbrž jsou zde lidé, kteří jsou na cestě k magii.

Hledáš-li mistra, hledej.
Nalezneš-li jej, pochopíš, že jsi nic nepochopil.

Kdo hledá, bude ztracen v hledání.
Kdo otevře své srdce, ztratit se nemůže.

Kdo se ztratit nemůže, ten je připraven.
Magie si jej vyhledá, ať už je to jeho přání, či nikoliv.

Mistr Toruka

Otevření svého srdce

Otevření srdce je proces, kdy ztratíte svou tvář a objevíte svou vlastní podstatu. Ztratíte vše, co doposud bylo, objevíte jen to, co je právě teď a ponořením se do svého nitra budete hodni setkat se i s magií, Bohem změny. Kdo hledá indicie, přeje si hledat, a přesto se takto vzdaluje od cíle. Ten, kdo vzdá se hledání, ten již pochopil, že cestou je přijetí právě takové cesty, která však neexistuje. Kdo nalezne sílu magie, ten je osvobozen nejen sám od sebe, od všech ostatních, od světa, jako takového, a přesto je zde uvězněn. Ten, jenž naslouchá hlasu svého Já, nikdy se neztratí, neboť to Já je přímé spojení s Vaším Já, a tak i se vším, co jest. A proto buďte sami sebou, nehledejte, neboť hledáte-li, hledat chcete. Naleznete jen to, že hledání přináší další hledání. Přijmete-li hledání za svou vlastní cestu, vždy budete hledat. Proto přijměte cestu přijetí a přijměte tím sami sebe spolu se vším, co jest. Včetně Magie.

 

Co je to Magie?

Magie není to, co si myslíte, že magie je. Magie nelze být definována jakoukoliv definicí, neboť magie je jako Bůh-Zdroj. Boha také nelze definovat, neboť on je vším, a přitom ničím zároveň. Chcete-li definovat magii, začněte s jejím přijetím do Vašich životů a nechte samotnou magii, aby se Vám sama definovala. Pak teprve pochopíte, že je nemožné ji definovat, neboť na některé principy lidská slova nestačí. Tomu věřte.

Buďte hraví, nechte své dítě omládnout.
Vraťte se k hravosti, kterou jste kdysi měli jako malé děti.

Buďte zvídaví, realizujte své nápady, své sny.
Nechte věci, aby se Vám samé definovali takové,
jaké jsou, nikoliv, jaké zdají se být.

Hledáte-li životní pravdu, pravděpodobně jste se v oné pravdě již ztratili.
Hledáním pravdy na základě sběru informací zabloudíte.
Jediná cesta k oné bájné pravdě je právě přijetí toho,
že žádná pravda není, a přitom to je ona Pravda ve své plné hloubce a šířce.

Jste-li opatrní, máte k tomu důvod. Bojíte se něčeho, a proto jste opatrní. Je to dobře, nebo špatně, co myslíte? Je to dobře, protože se bojíte příčiny, která Vám může ve Vašem životě ublížit, stejně tak, jako i temná magie. Avšak co člověk cítí, to se mu také děje. Cítí-li strach, strach se v jeho životě projeví. Budete-li ve svém životě opatrní, přidáte si do svého života to, kvůli čemu opatrní jste. Nebudete-li opatrní a budete mít strach, jste hloupí. Budete-li opatrní a mít strach, jste chytří. Budete-li však jako malé děti, strach i opatrnost zmizí, a zůstane křišťál zářící do všech koutů světa osvětlujíc každou myšlenku, každou energii, která vám do života přichází. Taková jest pravá Magie a Pravda, jako taková.

Celý spis Mistra Toruky naleznete na odkazu zde: https://marekszweda.com/e-book-mistr-toruka/

 

Připodobnění

Ten, kdo schovává se, má před čím se schovávat.
Ten, kdo utíká, má před čím utíkat.
Ten, kdo je smutný, má proč být smutný.
Ten, kdo se bojí, má důvod se bát.
A přece není se čeho obávat, před čím se schovávat.”

Mistr Toruka

Mohlo by Vás zajímat také: