Letos jsem se rozhodl uplatnit zkušenosti, které jsem během posledních několika let intenzivně prožil a nebo studoval, ve formě workshopů, kde každý z nich bude zaměřen na jedno ucelené téma vhodné pro sebepoznání a seberozvoj.

Jedná se o šest základních workshopů, kde se během tří hodin seznámíme s danou oblastí, vyzkoušíme si společně jednotlivé metody a techniky, podělíme se o vlastní zkušenosti a poté protáhneme těla skrze prvky QI GONG a jógy.

Cílem workshopů není jen někoho poučovat či vzdělávat, ale je to zejména o vzájemném posunu a obohacení se o nové poznatky a zkušenosti ve stejně orientovaném kolektivu. Vstupné na workshop je dar v doporučené hodnotě 300 Kč na 3 hodiny – ani moc, ani málo – sami můžete ohodnotit přínos workshopu pro Vás 😉 … a konají se v naší vybavené tělocvičně SKCK na SPŠ v Karviné. Místa na workshopu jsou omezeny pro 12 osob z důvodu vybavení, ovšem donesete-li si vlastní polštář/zafu, jste vítání taktéž! 🙏 Registrace jsou vždy ve fb události nebo skrze soukromou zprávu mne.
(FB, SMS: 720380694 – uvést jméno, workshop, počet míst).

V základě se jedná o zpracování všech 3 základních rovin, které ovlivňují štěstí v našich životech, kterými jsou tělesné zdraví, emocionální zdraví a duchovní zdraví, které pokud jsou v rovnováze, pak člověk žije šťastný život. Pokud jsou tyto tři základní roviny nevyrovnané, pak se stává nevyrovnaný náš život také a tím mizí i ono štěstí z našich životů. To jsou základní klíče, se kterými se komplexně během těchto workshopů pracuje.

 

Jednotlivé workshopy:

Workshop sebepoznání – Vnitřní moudrost

Základní workshop je zaměřen na napojení se na svou vlastní moudrost, tzv. “chrám sebe sama” který má v sobě každý, neboť jsou to naše vnitřní “pokladnice poznání” – cílem workshopu je připravit účastníky na vstup do chrámu skrze aktivaci koncentrace a poté je provést dovnitř chrámů.

Workshop se koná v pátek 24.01.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Relaxace a uvolnění

Relaxace a uvolnění – dva pojmy obsahující shodnou činnost, avšak v tomto workshopu zcela z rozdílných úhlů pohledu, které budeme probírat na samotném workshopu, včetně aktivace těchto procesů a možností, které nám relaxace a uvolnění dokáže přinést.

Workshop se koná v pátek 28.02.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Poznávání Sebe-Sama

Praktické umění kontroly sebe sama – kdo dosáhne stavu objevení toho, kým skutečně je, poté má tento člověk skutečně obrovský potenciál aplikovat svou vůli tam, kde je potřeba, aby změnil svůj vlastní život.

Workshop se koná v pátek 11.09.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Cyklus opět aktuálně přerušen z důvodu Covid-19.

Workshop sebepoznání – Naslouchání intuici

Intuice je náš vnitřní hlas, naše vnitřní moudrost. Kdo slyší hlasy, to však intuice není, to je něco zcela odlišného. Intuice je vedení, které přinášíme sami sobě skrze náš praktický život a situace v něm.

Workshop se koná v pátek 09.10.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Rozvoj dovedností

Každý člověk má své dary, někdo své dary nechává rozbalené na “horší” časy, někdo je otevírá již během svého života, aby se z nich mohl radovat a užívat si těchto darů společně s ostatními.

Workshop se koná v pátek 06.11.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Praktické umění relaxace

Umění relaxace jsme již prožili, ovšem, zde na tomto konkrétním workshopu s námi prožijete skutečný stav harmonické relaxace, kdy budou vytvořeny optimální podmínky pro to, abyste Vy sami dokázali to, po čem Vy sami skutečně toužíte.

Workshop se koná v pátek 11.12.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Mohlo by Vás zajímat také: