Letos jsem se rozhodl uplatnit zkušenosti, které jsem během posledních několika let intenzivně prožil a nebo studoval, ve formě workshopů, kde každý z nich bude zaměřen na jedno ucelené téma vhodné pro sebepoznání a seberozvoj.

Jedná se o šest základních workshopů, kde se během tří hodin seznámíme s danou oblastí, vyzkoušíme si společně jednotlivé metody a techniky, podělíme se o vlastní zkušenosti a poté protáhneme těla skrze prvky QI GONG a jógy.

Cílem workshopů není jen někoho poučovat či vzdělávat, ale je to zejména o vzájemném posunu a obohacení se o nové poznatky a zkušenosti ve stejně orientovaném kolektivu. Workshop je za 300Kč na 3hodiny – ani moc, ani málo… a konají se v naší vybavené tělocvičně SKCK na SPŠ v Karviné. Je zde vždy omezení pro 12 osob (včetně instruktora)🙏 Registrace jsou vždy ve fb události nebo skrze soukromou zprávu mne.

V základě se jedná o zpracování všech 3 základních rovin, které ovlivňují štěstí v našich životech, kterými jsou tělesné zdraví, emocionální zdraví a duchovní zdraví, které pokud jsou v rovnováze, pak člověk žije šťastný život. Pokud jsou tyto tři základní roviny nevyrovnané, pak se stává nevyrovnaný náš život také a tím mizí i ono štěstí z našich životů. To jsou základní klíče, se kterými se komplexně během těchto workshopů pracuje.

 

Jednotlivé workshopy:

Workshop sebepoznání – Vnitřní moudrost

Základní workshop je zaměřen na napojení se na svou vlastní moudrost, tzv. “chrám sebe sama” který má v sobě každý, neboť jsou to naše vnitřní “pokladnice poznání” – cílem workshopu je připravit účastníky na vstup do chrámu skrze aktivaci koncentrace a poté je provést dovnitř chrámů.

Workshop se koná v pátek 24.01.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Relaxace a uvolnění

Relaxace a uvolnění – dva pojmy obsahující shodnou činnost, avšak v tomto workshopu zcela z rozdílných úhlů pohledu, které budeme probírat na samotném workshopu, včetně aktivace těchto procesů a možností, které nám relaxace a uvolnění dokáže přinést.

Workshop se koná v pátek 28.02.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Rozvoj vnímání

Vnímání je základ prožívání. Chceme-li aktivně prožívat, bez vnímání samotného prožitku to nelze. Ovšem otevřeme-li naše vnímání a začneme jej rozvíjet, může nám přinést skutečně mnoho, avšak je zapotřebí být neustále v harmonii, neboť nejsme-li v harmonii, není v harmonii ani samotné vnímání.

Workshop se koná v pátek 27.03.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Práce s dechem

Dech byl odjakživa základem lidského života. Již v době porodu jsme každý z nás museli učinit první nádech “života”, čímž započal proces dýchání, které jsme pozapomněli rozvíjet v našich životech. Workshop je zaměřen na dech a práci s ním.

Workshop se koná v pátek 24.04.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Tělo a mysl

Tělo a mysl, kombinace která tvoří z velké části dva hlavní “nástroje”, které nám umožňují každodenní život a ukazují nám v průběhu našich životních cest naše “chyby a slabiny”, které pokud dokážeme pochopit a přijmout, můžeme s nimi poté aktivně pracovat a harmonizovat je do stavu “štěstí”. 

Workshop se koná v pátek 22.05.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Workshop sebepoznání – Channeling

Workshop zaměřený na channeling, neboli napojování na určité hladiny informací, skrze jednotlivé úrovně subjektivního vnímání vědomí – ať už skrze cit, vůni, pohyb, řeč, psaní, aj… čímž se nám otevírají nové možnosti práce sebepoznání ve spolupráci s vnějším prostředím.

Workshop se koná v pátek 19.06.2020 od 16:00-19:00 na SPŠ v Karviné

Mohlo by Vás zajímat také: